Poplašný Systém Narušenia


je celok zostavený z komponentov podľa požiadaviek investora, ktorý má za úlohu upozorniť majiteľa alebo blízke okolie na neželané vniknutie do zabezpečených zón objektu.